Stacionární a mobilní obalovny INTRAME.

Společnost  INTRAME je výrobcem vlastní řady kontinuálních a cyklických výroben, jež jsou nejen dominantním produktem na Pyrenejském poloostrově, ale plně konkurenčním výrobkem na všech světových trzích (Francie, Rusko, Argentina, Maďarsko, Chile, Saudská Arábie, Tunisko, Angola, Ghana, Nigérie, Libye atd.). V posledních letech rozšířila INTRAME svou nabídku také o tzv. ultra-mobilní obalovny, další modulární a stacionární obalovny a v neposlední řadě i o moderní recyklační řešení pracujících tzv. „za studena“ či „za tepla“.

INTRAME na trzích střední Evropy:

Dovozcem je zajišěna úplná montáž zakoupených obaloven stejně jako jejich pravidelný servis. Speciálně vytvořený montážní tým byl dlouhodobě proškolen a díky mnohaletým zkušenostem je připraven k provádění instalací a údržby na trzích Polska, České Republiky, Slovenska a Rumunska. V posledních 2 letech jsme ve střední Evropě prováděli instalaci a prodej více než 10 obaloven.

Produkt:

Obalovny o výkonu 80-350 t/h se vyrábějí ve verzi stacionární (RM), mobilní (UM) a jsou vybaveny nejnovější automatikou zajišťující úplné a přesné řízení výroby asfaltu (více než 200 možných programů), jenž umožňuje značné ekonomické úspory při výrobě živičné směsi. Největší výhodou obalovny INTRAME je její mobilita (typ UM), což dokládá například doba, za kterou je např. možno složit model UM 120: transport je zajištěn pouhými 5 nákladními vozy a samotná montáž na místě netrvá déle než 10 dní, v případě připravenosti podloží a přítomnosti médií. Hlavní způsoby řízení jsou: plně automatické, poloautomatické a manuální, přičemž počítačový program řídící zařízení přes interface je v českém/slovenském jazyku. Existuje také varianta s řízením na dálku prostřednictvím modemového spojení s IT oddělením INTRAME. Na vstupu je také možnost využití až 40% recyklovaných materiálů, kabina řízení obalovny je komfortní, plně klimatizovaná, samotné řídící komponenty lehce dostupné obsluze.
Mimo instalací nových zařízení nabízíme i použitou techniku vč. dodávek náhradních dílů a modernizace stávajících zařízení.

 

© Serviscentrum Vysočina, s. r. o., Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava  |  Realizace StachSW, design Jan Junek.